Yleistä

Yleistä yhdistyksestä

Keski-Suomen Rauhanturvaajat Ry:n tarkoituksena on toimia Yhdistyneitten Kansakuntien ja muissa Suomen rauhanturvaamislain perusteella toimeenpannuissa kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ja palvelevien henkilöiden sisar- ja veljesjärjestönä. Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää jäsenistölleen monipuolista koulutus-, ja virkistystoimintaa sekä osallistuu yhtenä maanpuolustusjärjestönä sotiemme veteraaneja ja omia rauhanturvaajaveteraaneja tukevaan veteraanityöhön.

Tyypillisiä jäsentapahtumia ovat esitelmät , retket, maanpuolustuskurssit, talkoot, juhlat ja ammunnat.

 Uusi yhdistyksemme osoite:

Keski-Suomen Rauhanturvaajat ry

c/o Jyväskylän kiinteistömestarit

Kauppakatu 6

40100 Jyväskylä

Pankkitili: Keski-Suomen OP

IBAN FI32 5028 1220 0027 81

 

Email: hannu.piispanen(at)rauhanturvaajaliitto.fi

Tee osoitteen muutokset jäsenvastaavalle: ari.majanen(at)elisanet.fi

Puheenjohtajan palsta

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Loppukesän tervehdys kaikille jäsenille. Viime vuoden joulukuusta lähtien Suomen Rauhanturvaajaliitto ja liiton vertaistuki on ollut isossa asemassa rauhanturvaajien ja rauhanturvaajien läheisten hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen kehittämisessä.

Joulukuussa 2014 puolustusvoimat ja liitto päivittivät vuonna 2008 allekirjoitetun yhteistoimintasopimuksen kumppanuussopimukseksi. Mielestäni se on merkittävä sopimus kolmannen sektorin järjestötoimijan näkökulmasta. Se on myös arvostuksen osoitus liiton vertaistukitoiminnalle. Olemme osoittaneet olevamme luottamuksen arvoisia. Puolustusvoimille kuuluu rauhanturvaajan hyvinvoinnista huolehtiminen kriisinhallintapalveluksen aikana. Suomen Rauhanturvaajaliiton vertaistuki täydentää PV:n viranomaispalveluja vapaaehtoisen vertaistoiminnan keinoin entisille ja nykyisille rauhanturvaajille sekä heidän läheisille.

Toinen merkittävä asia on rauhanturvaajien kriisinhallintaveteraani -statuksen virallistaminen. Liiton mielipidettä ja kommentteja huomioitiin kriisinhallintaveteraaniohjelman luonnoksen ollessa lausuntokierroksella. ”Kriisinhallinnan veteraanistatuksen luomisen tavoitteena on vakiinnuttaa kansainvälisen esimerkin mukaisesti kriisinhallintaveteraani-käsite, kehittää kansallista tunnustusta sekä tukea palveluksen jälkeistä sopeutumista. Suomalaisen rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlavuonna 2016 on kaikille rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille tarkoitus jakaa yhteiseksi tunnukseksi kriisinhallintaveteraanikortti, joka oikeuttaisi Puolustusvoimien ja Rauhanturvaajaliiton erikseen neuvottelemiin etuihin.” Suomen Rauhanturvaajaliitolla on vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan perustuvan vertaistuen ja seurannan keskeisin rooli.

Kolmas merkittävä asia on uuden sotilastapaturmalainsäädännön valmistelu, joka soveltuu paremmin kriisinhallintaoperaatiossa tapahtuviin loukkaantumisiin. Se sisältää erillisen lain tapaturman ja palvelussairauden korvaamisen kriisinhallintatehtävissä. Liittoa on kuultu asiantuntijaroolissa sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädännön kuulemistilaisuudessa.  Tarkemmin RT - lehdessä 4/2015.

Keski-Suomen Rauhanturvaajissa pysyvä haaste on uusien jäsenten rekrytointi. Haastan kaikki jäsenet kehittämään toimintaamme houkuttelevammaksi  ”jokaiselle jotain –periaatteella”. Vanhoja toimintoja säilyttämällä ja uusien toimintojen kehittämisellä voimme yhdessä saavuttaa tämän tavoitteen. Onko mahdollista, että jokainen jäsen värvää yhden uuden jäsenen vuoden kuluessa?

21.10.2015 syyskokouksessa valitaan taas uusia hallituksen jäseniä. Tule mukaan vaikuttamaan ja kehittämään yhdistystä kaikkien rauhanturvaajien yhdistykseksi.

Kriisitöntä loppukesää toivottaen…

Hannu Piispanen (pj)

 

Historia

Keski-Suomen YK-veteraanien perustavassa kokouksessa Jyväskylässä ravintola Seurahuoneella 16.02.1969 toimi puheenjohtajana varatuomari Paavo Mustonen ja sihteerinä kapteeni Jaakko Hurme. Kokouksessa oli läsnä 54 YK:n rauhanturvaamistehtävissä palvellutta henkilöä Keski-Suomen läänin alueelta sekä Arto Salonen YK-veteraaniliiton edustajana. Kokouksessa perustettiin Keski-Suomen Sinibaretit niminen yhdistys, jonka kotipaikka on Jyväskylä ja toimialueena Keski-Suomen lääni.

Yhdistyksen koollekutsujana toimi Paavo Mustonen. Perustamiskirjan allekirjoittivat varatuomari Paavo Mustonen, majuri Kalevi Markkanen, varastonhoitaja Asko Tihvonen, opiskelija Paavo Äikäs ja kapteeni Jaakko Hurme.

Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 18.06.1969

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet:

 • Paavo Mustonen 1969-70
 • Risto Korhola 1971 / 1975-77 / 1980-81
 • Raimo Härkönen 1972-74
 • Martti Jokihaara 1978-79
 • Heikki Ronimus 1982-84 / 1988-90 / 1993-97 / 2001
 • Juhani Saikkonen 1985-87 / 1999-2000 / 2002
 • Olli Hämäläinen 1998
 • Ilkka Vihijävi 1991-1992
 • Raimo Ranta 2003-2004
 • Hannu Piispanen 2005-2009
 • J-P Suutarinen 2010 -


Perustamisvuonna jäsenmäärä oli 46. Vuosien varrella jäsenmäärä on kasvanut vaihtelevasti ja tänä päivänä se on n. 300.

Jäseniltoja järjestettiin perustamisesta alkaen useilla paikkakunnilla eri puolilla Keski-Suomen lääniä. Nykyisin niitä järjestetään Jyväskylässä ja Keuruulla.

24.10.1972 pidettiin ensimmäisen kerran YK-päivän iltajuhla.

Vuonna 1976 alkanut etujärjestötoiminta on jäsenemme Martti Jokihaaran panoksesta tuottanut tulosta kaikkien YK-palveluksessa olevien hyväksi.

1978 talkoilla alkanut yhteistyö Keski- Suomen Näkövammaisten kanssa on jatkunut jokavuotisen työn avulla. Sinibaretit toimivat oppaina ensimmäisillä valtakunnallisilla Näkövammaisten päivillä 1993. Keväisin ja syksyisin Sinibaretit järjestävät siivoustalkoot Huttulan Koulurannassa, joka toimii näkövammaisten koulutus- ja lomapaikkana.

Vuonna 1980 yhdistyksemme sai oman pöytästandaarin, jonka suunnitteli silloinen sihteerimme Kyösti Hyvönen.

Toiminta Suomen Sinibarettiliitossa / Rauhanturvaliitossa

Yhdistyksemme puheenjohtaja Raimo Härkönen toimi liiton puheenjohtajana 1974-75

Liiton hallituksen jäseninä ovat toimineet:

 • Paavo Mustonen 1969-70
 • Risto Korhola 1971-85
 • Heikki Ronimus 1986-97
 • Juhani Saikkonen 1998-2006
 • Hannu Piispanen 2007-

Liiton valtuuskunnan puheenjohtajana

 • Pertti Seppänen 1972-75
 • Martti Jokihaara 1976-

Liiton valtuuskunnan varapuheenjohtajana

 • Raimo Härkönen 1979-83
 • Juhani Saikkonen 1984-97
 • Heikki Ronimus 1998-


Olemme järjestäneet liiton vuosikokouksia neljä kertaa. Lisäksi olemme järjestäneet liiton koulutuspäiviä Jyväskylässä. Kouluttajina ovat toimineet Martti Jokihaara ja Juhani Saikkonen.

Uutiset

 • Yhdistyksen johtokunta toivottaa jäsenistölle 

       

         " Mukavaa ja aurinkoista kesää"!

   

          

Uutiset

uutiset jäsenistölle

Yhdistyksen johtokunta toivottaa jä...

Lue lisää...

Tulevat tapahtumat

Ei tapahtumia